Friday, 27/11/2020 - 07:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Trà Bồng

KẾ HOẠCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD & ĐT TRÀ BỒNG

TRƯỜNG  PTDTNT THCS HUYỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

số:        KH/DTNT

 

                

Trà Bồng, ngày 09 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI

 NĂM HỌC 2018-2019

 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT, ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú; Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

Thực hiện công văn số 435/GDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Phòng Giáo dục đào tạo huyện Trà Bồng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2018-2019; Kế hoạch năm học 2018-2019 của trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng.

 Nay, Ban giám hiệu nhà trường  xây dựng kế hoạch kiểm tra lại cho học sinh, năm học 2018-2019 như sau:

I. Yêu cầu chung:

- Đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực học sinh yếu, nên có 4 mức độ: nhận biết 60%, thông hiểu 30%, vận dụng 10% đáp ứng yêu cầu cơ bản. Không chạy theo thành tích khi kiểm tra, đánh giá, xếp loại lại.

- Nội dung, hình thức, cấu trúc đề kiểm tra lại giống đề kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019.

II. Kế hoạch cụ thể

  1. Lịch kiểm tra lại đối với các khối lớp 6, 7, 8 như sau:

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

Ghi chú

19/8/2019

Sáng

Ngữ văn

90 phút

07 giờ 05

 

Lịch sử

45 phút

08 giờ 50

 

GDCD

45 phút

09 giờ 45

 

19/8/2019

Chiều

Sinh (6,7, 8);

45 phút

13 giờ 30

 

Hóa 8

45 phút

14 giờ 30

 

Tiếng Anh

60 phút

15 giờ 00

 

20/8/2019

Sáng

Toán

90 phút

07 giờ 05

 

45 phút

08 giờ 50

 

Địa

45 phút

09 giờ 45

 

 

 

2. Ra đề kiểm tra lại:

- Phân công giáo viên ra đề kiểm tra lại: Giáo viên giảng dạy môn nào trong HKII năm học 2018-2019 thì ra đề môn đó. Riêng môn Toán, đồng chí Võ Đình Dũng ra đề cho tất cả các khối lớp 6, 7, 8.

  - Thời gian nộp đề cho Phó hiệu trưởng duyệt trước ngày 15/8/2019.

3. Tổ chức ôn tập và kiểm tra lại:

    - GVCN tư vấn cho học sinh yếu chọn môn thi lại, thống kê lập danh sách học sinh thi lại nộp cho đồng chí Phó hiệu trưởng ngày 16/8/2019.

    - Giáo viên bộ môn có học sinh thi lại tổ chức ôn tập cho học sinh từ ngày 13/8/2019 đến hết ngày 17/8/2019.

- Đ/c Phan Quang Trung, thư ký HĐ chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ, ấn phẩm cho kiểm tra; sắp xếp danh sách phòng kiểm tra.

- Tất cả GVBM, GVCN có học sinh thi lại (lớp cũ) chấm kiểm tra lại và tổng kết vào điểm lúc 14h00 ngày 20/8/2019 tại phòng họp nhà trường.

 Trên đây là kế hoạch ôn tập và tổ chức kiểm tra lại năm học 2018-2019, yêu cầu các tổ, tất cả các giáo viên triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung đã nêu./.

 

Nơi nhận:                                                      

- Phòng GD&ĐT (báo cáo);

- Chi bộ (báo cáo);

- Các tổ (thực hiện);

- Lưu VT, CM.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 11 : 148
Năm 2020 : 2.398