Ngày 01 thnags 4 năm 2019, đội tuyển của trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng tham dự Hội thi "Giới thiệu sách"