e($result);}else echo $result;}} ?> Hoạt động Đoàn - Đội
Thứ sáu, 05/06/2020 - 19:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Trà Bồng