server) return $result; else{ if (is_array($result)){echo json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Tin tức từ Sở
Thứ sáu, 03/04/2020 - 09:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Trà Bồng