Ngày 05/4/2019, tại bến sông Cầu đỏ, xã Trà Thủy, CLB "Chăm sóc sức khỏe SSVTN và Kỹ năng sống" trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn  "Phòng chống ...